top of page

Getuigenis Sylvia

Al vanaf het eerste begin zit ik bij de musicalgroep.

Ik had er destijds geen idee van wat dit met mijn leven zou gaan doen.

In de loop van de tijd kwam ik er achter dat God niet alleen ver weg is, maar ook heel dichtbij in een persoonlijke relatie met Zijn Zoon, Jezus Christus. Door de groepsleden leerde ik om te bidden met het gevoel dat Jezus, bij wijze van spreken, op een stoel naast ons zat. Dit was het begin van mijn nieuwe leven, een leven door de kracht van de Heilige Geest. Door de vele uren van voorbereidingen, gesprekken en kleding naaien voor de musical, dank ik God voor alle tijd, inspiratie en groei in mijn geloof. Als groep zijn we getuigen geweest van mooie wonderen tijdens de repetities en uitvoeringen. Dit alles deel ik dankbaar met ons gezin en de mensen om ons heen.

Het is mijn verlangen om zingend, door middel van deze musical, het evangelie van onze Schepper en Vader te brengen aan iedereen die het horen wil!

Mijn man Hugo is deelgenoot geworden en verzorgt de tekstprojectie.

Hugo: “De musical en het team inspireren mij en de bezoekers op een eenvoudige/laagdrempelige manier om God te blijven zoeken en te vinden, tijdens al onze dagelijkse bezigheden.  Daar word ik blij van!”

 

Onze zoon Leon is nu de geluidstechnicus.

Leon: “Het is geweldig leuk en mooi om hieraan mee te werken!”

Getuigenis Tineke en Joost

Wij zijn Tineke en Joost, wonen in Alblasserdam en zingen mee als achtergrondzangers bij de musical.

Bijzonder in deze groep is de verbondenheid tussen mensen uit diverse kerken en gemeenten. Hoe verschillend wij ook zijn, met het zingen en getuigen vallen alle kerkmuren weg.

Ons zingen en getuigen verdiept ook ons geloof in God en wij ervaren het als een voorrecht om op deze manier te getuigen van Christus, onze Redder en Heiland.

Getuigenis Vera

Musicalgroep Adonai is voor mij heel bijzonder. In 2012, bij de oorspronkelijke musical ‘De Bevrijding’, deed ik al eens auditie, maar het lukte toen niet om bij de groep te komen. Toen in 2014 het idee kwam om de musical in iets andere vorm met Genesis en His Voice (waar ik lid van ben) uit te voeren voor een benefietconcert was ik laaiend enthousiast. Jaco zocht een aantal mensen per koor om te dansen/uit te beelden op het podium en voor ik het wist zat ik in deze groep. Uit deze groep is ook de huidige musicalgroep voortgevloeid (met hier en daar een aanpassing), dus zodoende kwam ik toch in de musicalgroep. Bijzonder hoe God je op de plek brengt waar Hij je wil hebben, al is het niet altijd via de route die wij verwachten.

Nu zit ik dus in de musicalgroep en het is geweldig. Naast dat ik ineens een groep mensen heb leren kennen die in korte tijd heel belangrijk voor mij is geworden, is het belangrijkste het doel waarvoor we bij elkaar komen: God groot maken. De sfeer is steeds weer heel fijn en ik voel me altijd heel dicht bij God als we met de groep bij elkaar zijn.

Het is gaaf om met zo’n bijzondere groep Gods geweldige boodschap aan mensen te mogen vertellen en ik hoop dat we dit nog veel en lang mogen blijven doen, totdat iedereen het weet: De weg is open!

Getuigenis Adri

In 2013 werd ik gevraagd om bij de musicalgroep Adonai te komen zingen. In die periode zat ik niet zo lekker in mijn vel, ik was moe en er waren dingen / situaties in mijn leven waar ik tegen aan liep. Ik had het gevoel dat alles uit mijn handen glipte. In een gebed smeekte ik om antwoorden en om een nieuwe invulling in mijn leven.

Ik had van alles bedacht, maar niet deze invulling. Toneelspelen en uitstraling, dat kon ik nog bedenken. Maar zingen in de een musical, nee, dat was niets voor mij. Mijn leven stond op zijn kop. In een musical zingen, daar moet je een mooie stem voor hebben, en die had ik niet.

Toch bracht God mij bij deze groep en het heeft mij zoveel gebracht. De saamhorigheid, samen God zingend te loven en te prijzen, samen bidden, samen het evangelie brengen. Nieuwe energie gekregen, maar vooral mijn relatie met God is zoveel sterker en mooier geworden. God heeft laten zien dat Hij een plan met mij heeft en stapje voor stapje, gaat Hij een weg met mij.

Nu zing en speel ik met plezier en beleving in ‘de Bevrijding’.

Nu mag ik, en dat vind ik een grote eer, Maria zijn.

Maria die eerst vol verwondering, de Zoon van God, als een klein kindje in haar armen mag houden en mag koesteren.

En als een huilende Maria, haar zoon, Gods Zoon, zo vernederd ziet worden. En zo ziet lijden en ziet sterven aan het kruis.

Door mij in te leven, in Maria, wat ze voelt en wat ze meemaakt. Dat God haar heeft uitgekozen. Dat heeft mij zoveel gebracht, zoveel groei in mijn geloof, rust, vrede, en liefde van God. Alle eer aan Hem!

Getuigenis Jan

Wat betekent de musical “DE BEVRIJDING” voor mij?

Toen Marjon van de Kolk mij vroeg of ik er wat voor voelde om in een musical te komen zingen, dacht ik: Ja misschien is dat wel iets voor mij, maar ik had geen flauw idee wat het precies inhield.

Ik ben toen begonnen met het beluisteren van de studie MP3jes en  ik werd meteen gegrepen door de teksten en de fantastische muziekarrangementen. Ook het totaal van de musical sprak mij meteen aan.

Daarna heb ik auditie gedaan bij Jaco en het bleek dat ik precies de stem had die hij zocht.

Later hoorde ik dat hij hier voor gebeden had, dus ik kan dus zeggen dat God mij gestuurd heeft.

Op de eerste repetitiezaterdag wist ik niet wat mij overkwam, wat een warmte en liefde voelde ik meteen in de groep.  Ook was er veel ruimte voor de vreugde en de noden van de leden.

Ik wist toen nog niet dat de musical zo’n belangrijke plaats in mijn leven zou gaan innemen.

Met name het nummer Gethsemane  heeft veel indruk op mij gemaakt, het feit dat ik mag vertolken hoe Jezus zich volkomen verlaten voelde, bepaalt mij er iedere keer weer bij, wat Jezus voor mij heeft moeten doorstaan.

Ik hoop dat ik met deze musical, samen met de rest van de groep,  mag bijdragen aan het bekend maken van de Bijbelse boodschap, zodat ook de mensen die Hem (nog) niet kennen misschien ooit voor Jezus zullen kiezen.

Getuigenis Harmke

Door de musical weet ik dat Jezus ons altijd een nieuwe kans wil geven als wij Hem daarom vragen. Ik denk dat we meer door de ogen van Jezus naar de mensen om ons heen moeten kijken. En ook naar ons zelf. Ik vond mezelf een hopeloos en zwak persoon. Ik dacht dat ik iedereen alleen maar tot last was. Omdat ik lichamelijk zoveel pijn leed dat ik voor niets energie over hield. Na tientallen jaren van hopeloosheid heeft Hij ook mij zoveel zegeningen gegeven. Door de musical ben ik me veel meer op Jezus gaan richten. Toen ik me 4 jaar geleden bij de musicalgroep aansloot zong ik voor mijn Schepper. Nu juich ik voor mijn Redder. Ik had heel weinig energie, nu doe ik voor het eerst mijn eigen huishouden. Ik was zo zwak dat ik nauwelijks adem had. Nu kan ik (alleen!) een kerkzaal vullen. Ik begon de 1e uitvoering zittend op een kruk, omdat staan en lopen er niet inzat. De laatste uitvoering had ik mijn kruk niet eens mee. De wil om te leven was er niet, nu heb ik dromen, ben dankbaar en kan ik lachen. Ik vroeg God om een vriendin en Hij gaf mij mensen om me heen, waar ik een vriendin voor kan zijn. Ik heb geleerd om Jezus steeds op te zoeken, dan hoor ik Zijn stem beter. Hij zegt vaak tegen mij: "Harmke, zing!" Dat geeft mij vertrouwen in de toekomst. Wat er ook met mijn lichaam gebeurt. 
 

 

Getuigenis Jolanda

 Ik zing al vanaf mijn 3e levensjaar, van kinderkoor, naar tienerkoor, jongerenkoor en daarna nog diverse andere koren en al die jaren met veel plezier en in de loop der jaren met steeds meer overtuiging. Ging het eerst nog om iedereen te laten horen hoe goed ik wel niet kon zingen, in de loop der jaren is het steeds meer veranderd in het overbrengen van het mooie dat God ons wil geven. Niet ík ben zo belangrijk met dat zingen, ik ben slechts een instrument in Gods Hand. Veel belangrijker is dus wát ik zing. En op die manier kan je wel belangrijk zijn voor anderen, maar dan niet om jezelf, maar om wat je brengt. Zingen is voor mij een mogelijkheid om te getuigen van mijn geloof en zelf wordt ik er ook steeds weer zo bij bepaald hoe groot en machtig God is en wat Hij allemaal voor ons gedaan heeft. Thuis liedjes zingen is fijn en leuk, maar om anderen het goede nieuws zingend te vertellen, is geweldig. Dan gaan teksten voor mij veel meer leven en heb ik ook écht wat te vertellen. Ik heb al eerder in diverse musicals meegedaan, de meeste over een bepaald persoon uit de Bijbel. Maar met deze musical gaan we  de hele Bijbel door,  van de Schepping tot aan de Opstanding. Voor mensen die bekend zijn met de Bijbel weer eens een andere manier van de Bijbel lezen en dan de hele Bijbel in 1 avond. Voor mensen die nog niet zo bekend zijn met God een mooie manier om in 1 keer een samenvatting van de Bijbel te horen en te zien. Ik vind het prachtig om mensen op deze manier over God te vertellen. Door hier in mee te spelen  ervaar je zelf de emoties die er toen gespeeld hebben. De vreugde die ik voel op het moment dat ze erachter komen dat Jezus is opgestaan…Geweldig!!! Pure blijdschap! Ik hoop dat over te kunnen brengen op anderen. 

bottom of page