Via deze pagina kunt u uw vragen stellen of een aanvraag voor een boeking doen.

Houdt u er wel rekening mee dat bij een boeking voor een volledige uitvoering er wel

bepaalde eisen zijn wat betreft de ruimte die de groep nodig heeft voor het uitvoeren.

Hiervoor kunt u meer informatie opvragen via deze pagina.

Musical 'De Bevrijding' is onderdeel van Stichting Adonai.

(ingeschreven onder nummer 55887996 bij de Kamer van Koophandel)

 

E-mailadres:

reactiesadonai@gmail.com

 

Telefoon:

0527 - 239863 (Jaco Mulder)

  Sponsoring

  Indien u ons financieel wilt ondersteunen kunt u een gift overmaken op

  bankrekeningnummer NL67RABO0374361037 t.n.v Stichting Adonai

'De Bevrijding' moet je zien en beleven.

Een verhaal dat verteld moet worden !

Musical 'De bevrijding' is een uitvoering van stichting Adonai

i.s.m. DJM Music Productions en Coja Music

Alle rechten voorbehouden. ©2016